Niepoprawna pisownia

nadzur

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nadzór

Poprawna pisownia