Niepoprawna pisownia

nadzorowała by

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nadzorowałaby

Poprawna pisownia