Niepoprawna pisownia

nadwrarzliwcy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nadwrażliwcy

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

natwrażliwcy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nad wrażliwcy

Niepoprawna pisownia