Poprawna pisownia

nadpłacisz

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nad płacisz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

natpłacisz

Niepoprawna pisownia