Niepoprawna pisownia

nadmienidź

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nadmienić

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

natmienić

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nad mienić

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nat mienić

Niepoprawna pisownia