Poprawna pisownia

nadążacie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nadonrzacie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nadąrzacie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

na dąrzacie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

na dążacie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nadonżacie

Niepoprawna pisownia