Niepoprawna pisownia

nadąrzasz

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nadążasz

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

na dąrzasz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

na dążasz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nadonżasz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nadonrzasz

Niepoprawna pisownia