Niepoprawna pisownia

nadąrza

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nadąża

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

na dąrza

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

na dąża

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nadonża

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nadonrza

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nadanża

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nadanrza

Niepoprawna pisownia