Niepoprawna pisownia

nad liczbowa

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nadliczbowa

Poprawna pisownia