Poprawna pisownia

na zapas

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nazapas

Niepoprawna pisownia