Poprawna pisownia

na wpół

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nawpół

Niepoprawna pisownia