Niepoprawna pisownia

na trzeć

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

natrzeć

Poprawna pisownia