Niepoprawna pisownia

na strajać

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nastrajać

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

naztrajać

Niepoprawna pisownia