Niepoprawna pisownia

na pisanych

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

napisanych

Poprawna pisownia