Niepoprawna pisownia

na paleni

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

napaleni

Poprawna pisownia