Niepoprawna pisownia

na mówię

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

namówię

Poprawna pisownia