Niepoprawna pisownia

na mów

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

namów

Poprawna pisownia