Niepoprawna pisownia

na koleji

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

na kolei

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

na koleii

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

na kolejii

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nakolei

Niepoprawna pisownia