Niepoprawna pisownia

gdzierześ

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

gdzieżeś

Poprawna pisownia, znaczenie: wzmocniony zaimek „gdzież” połączony z końcówką czasownikową.


Niepoprawna pisownia

gdzie żeś

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

gdzieżeź

Niepoprawna pisownia