Poprawna pisownia

mosiężne

Poprawna pisownia, znaczenie: wykonane z mosiądzu – stopu miedzi i cynku.


Niepoprawna pisownia

mosienżne

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

mosięszne

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

mosiądzowe

Pisownia poprawna, jednak sporadycznie występująca i z tego powodu niezalecana.

Niepoprawna pisownia

mosięrzne

Niepoprawna pisownia