Poprawna pisownia

mógłbym

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

mógł bym

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

mugłbym

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

mugł bym

Niepoprawna pisownia