Niepoprawna pisownia

mobink

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

mobbing

Poprawna pisownia, znaczenie: termin oznaczający wszelkie formy dręczenia, nękania bądź poniżania w pracy – najczęściej kiedy przełożony dręczy osobę mu podległą.


Niepoprawna pisownia

mobbink

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

mobing

Niepoprawna pisownia