Niepoprawna pisownia

mnustwa

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

mnóstwa

Poprawna pisownia