Niepoprawna pisownia

mniej bogatszy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

uboższy

Poprawna pisownia