Niepoprawna pisownia

mniei

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

mniej

Poprawna pisownia