Poprawna pisownia

mieszać

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

mięszać

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

mjeszać

Niepoprawna pisownia