Niepoprawna pisownia

mężadka

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

mężatka

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

męrzadka

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

męrzatka

Niepoprawna pisownia