Niepoprawna pisownia

Messendżera

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

Messengera

Poprawna pisownia, znaczenie: forma nazwy własnej komunikatora internetowego należącego do platformy Facebook, jak również forma ogólnego określenia na komunikator – program do komunikacji (najczęściej tekstowej).


Niepoprawna pisownia

Mesendżera

Niepoprawna pisownia, forma poprawna, jednak niezalecana.

Niepoprawna pisownia

Mesenczera

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

Messenczera

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

Mesenżera

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

Messenżera

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

Mesengera

Niepoprawna pisownia