Obie formy są poprawne i mają identyczne znaczenie, można stosować je wymiennie. Warto zaznaczyć, iż wersja menedżer jest kilkakrotnie częstsza od menadżera.

Poprawna pisownia

menedżer

Poprawna pisownia, wersja popularniejsza

Poprawna pisownia

menadżer

Poprawna pisownia, wersja mniej popularna


Niepoprawna pisownia

menager

Niepoprawna pisownia