Poprawna pisownia

męczeństwo

Poprawna pisownia, zalecana.

Poprawna pisownia

męczennictwo

Poprawna pisownia, mimo to niezalecana.


Niepoprawna pisownia

menczennictwo

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

męczenictwo

Niepoprawna pisownia