Niepoprawna pisownia

pszerzut

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

przerzut

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

przeżut

Niepoprawna pisownia