Niepoprawna pisownia

masohistka

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

masochistka

Poprawna pisownia