Niepoprawna pisownia

masohiści

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

masochiści

Poprawna pisownia