Niepoprawna pisownia

łópiesz

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

łupiesz

Poprawna pisownia