Niepoprawna pisownia

łopato logiczni

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

łopatologiczni

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

łopato-logiczni

Niepoprawna pisownia