Poprawna pisownia

lombard

Poprawna pisownia, znaczenie: placówka bądź instytucja kredytowa udzielająca pożyczek krótkoterminowych pod zastaw ruchomości, którymi mogą być przedmioty różnego typu lub papiery wartościowe.


Niepoprawna pisownia

lombart

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ląbart

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ląbard

Niepoprawna pisownia