Niepoprawna pisownia

liściami

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

liśćmi

Poprawna pisownia