Niepoprawna pisownia

liderą

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

liderom

Poprawna pisownia