Poprawna pisownia

lepsze

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

lepże

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

leprze

Niepoprawna pisownia, poprawne jedynie w znaczeniu: przewlekła choroba zakaźna skóry i zakończeń nerwowych; trąd; choroba Hansena.