Poprawna pisownia

lekkomyślny

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

lekomyślny

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

lekko-myślny

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

lekko myślny

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

lekkomyźlny

Niepoprawna pisownia