Obie przedstawione na tej stronie formy pisowni są bezbłędne, ale używa się ich w innych sytuacjach, dlatego zachęcamy do zapoznania się z naszymi opisami i przykładami.

Poprawna pisownia

lekko strawna

Poprawna pisownia, znaczenie: używamy zapisu rozdzielnego, gdy słowo nie odnosi się do cech na stałe przypisanych do konkretnego obiektu, na przykład: Dziś zjadłem zupę, która była lekko strawna.


Poprawna pisownia

lekkostrawna

Poprawna pisownia, znaczenie: pisowni łącznej używamy, jeśli chcemy w ten sposób opisać trwałą cechę posiłku, na przykład: Ta porcja dania jest lekkostrawna.