Niepoprawna pisownia

łafce

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

ławce

Poprawna pisownia