Niepoprawna pisownia

kwasty

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

chwasty

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

hwasty

Niepoprawna pisownia