Niepoprawna pisownia

kurjozalny

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

kuriozalny

Poprawna pisownia