Niepoprawna pisownia

kurjozalna

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

kuriozalna

Poprawna pisownia