Niepoprawna pisownia

kurji

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

kurii

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

kurjii

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kórii

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kuri

Niepoprawna pisownia