Niepoprawna pisownia

kultóra

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

kultura

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

kóltura

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kóltóra

Niepoprawna pisownia