Niepoprawna pisownia

kultór

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

kultur

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

kóltur

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kóltór

Niepoprawna pisownia