Poprawna pisownia

kucnąłem

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

kucnołem

Niepoprawna pisownia