Niepoprawna pisownia

kturędy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

którędy

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

kturendy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

którendy

Niepoprawna pisownia